Japanin kieli

Japanin kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuus 30 op, Itä-Suomen avoin yliopisto

Japanin kielen ja kulttuurin erityisosaamista voi hyödyntää työelämässä, mm. matkailun ja liike-elämän palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä opetusalalla. Kielitaito avaa uusia ovia Itä-Aasian talousalueelle, jossa Japanin asema edelläkävijänä tekniikan ja kulttuurin aloilla on edelleen vankka.

Tavoitteet

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija suoriutuu arkipäivän viestintätilanteista japaniksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Opinnoissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla opiskelija saa valmiudet omaa itsenäistä opintopolkua varten.  Syventymällä Japanin kulttuurin opintoihin opiskelijan Japanin osaaminen monipuolistuu. Perusopintojen jälkeen hänellä on vankka pohja ja valmiudet jatkaa opintojaan edelleen yliopistotasolla Japanin kielen ja kulttuurin aineopintoihin.

Opintojen kulku

Opinnot eivät edellytä aiempia opintoja japanin kielessä. Opiskelu on kokopäiväistä sisältäen oman opiskelun lisäksi ohjattua lähi- ja verkko-opetusta n. 25 tuntia viikossa. Perehdymme opettajan johdolla Japanin kirjoitusjärjestelmään ja opettelemme lukemaan ja tuottamaan aktiivisesti japanin alemman keskitason tai keskitason tekstejä. Japanin perusteet 1-2 opintojen aikana käydään läpi japanin peruskielioppi. Kielitaito opintojen aikana fokusoidaan kielen eri osa-alueisiin. Kirjallisen kielitaito 1 opintojakson käytyään opiskelija tuntee aktiivisesti n. 400 kanji-merkkiä ja passiivisesti yhteensä n. 800 merkkiä. Lisäksi hän osaa hyödyntää opinnoissaan erilaisia digitaalisia työkaluja. Suullinen kielitaito 1 osion aikana tutustutaan japanilaiseen yhteiskuntaan ja arkeen erilaisten ajankohtaisten keskustelu- ja kuuntelulisämateriaalien välityksellä sekä pidetään lyhyitä esityksiä vapaa-valintaisista aiheista.

Opintojen rakenne

Itä-Suomen avoin yliopisto, Japanin kielen ja kulttuurin perusopintokokonaisuus (30op):
•    Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op
•    Japanin kielen perusteet I 7 op
•    Japanin kielen perusteet II 7 op
•    Suullinen kielitaito I 5 op
•    Kirjallinen kielitaito I 5 op
•    Japanin perinteinen kulttuuri 4 op

Lukuvuosi

28.08.2017 – 04.05.2018

Hakuaika

01.01. – 18.08.2017

Opiskelukustannukset

Opintomaksut

Asumisesta ja ruokailuista

Elämää opistolla

Vastaava opettaja

Virpi Serita

Lisätietoja

opisto (at) lansisuomenopisto.fi tai p. 02 560 7750


Muutokset mahdollisia